Albisterik ez neurologoarenean, seinale ona

Artikulu honetan kontatu nuen neurologoak ez zidala ezer berririk esan, eta hori albiste ona zela.